Finnbråten

Finnbråten er en av de tidligere husmannsplassene i Skogsbygda. Her har det vært bosetning siden 1700-tallet. Den siste husmannen som bodde her, døde i 1907.


Nå ligger Finnbråten øde og forlatt i Konsrudtjern naturreservat. Her er det stille og behagelig å være. I tilknytning til Finnbråten, finner vi Gullerud litt på nordsiden. Her kan man tydelig se at et jorde har vært i bruk og området er ikke så tilvokst som på Finnbråten.


I nærheten av Finnbråten er Rudskulen, en ås som ligger på kommunegrensa mellom Fet og Skedsmo. Her er det rester etter en bygdborg fra folkevandringstiden, for rundt 1500 år siden. På nordsiden av Rudskulen ligger Lindriktjern, et ganske utilgjengelig tjern i et bratt og vilt terreng.


For å komme seg til Finnbråten er det ikke så mange mulighetene. Det er bare en gammel skogsvei som går ned til Finnbråten og den kommer fra området ved Svarttjernet.


Der er det et lite stiskille med stier som kommer fra to utgangspunkt, begge ved Branderudveien og ikke så langt fra hverandre. Den ene går over Breimåsan, mens den andre følger en gammel skogsvei som kan være den opprinnelige veien mellom Skogsbygda og Åkrene.


Kongsrudtjern naturreservat ble opprettet for å verne om storsalamander, som det er mye av der i alle artene. Kongsrudtjernet er også hekkeplass for mange rødlistede fuglearter. Kongsrudtjernet ligger rett på nedsiden av Finnbråten.

Ved innkjøringen til Torgenrud gård går en sti innover i skogen. Den går til Breimåsan. Fra Breimåsan går stien videre forbi Svarttjern og til et stiskille, rett fram i første og ned til venstre i andre stikryss. Stien følges videre nedover til man kommer til Finnbråten, en lysning i skogen. I motsatt ende for der hvor stien kommer ned, kan man i en treklynge se at et lite bygg har stått.


Stien går videre forbi Finnbråten mot Vinsnesskogen, Ødegården og Rudskulen.

Det har vært beboere tidligere på Finnbråten enn 1860, men deres historie gjengis ikke her. Det kan man eventuelt lese om hos Nasjonalbiblioteket.


I bygdeboka for Skedsmo, del 2 utgitt i 1950-52 av Halvard Haavelmo står det at ved folketellingen i 1865 bodde Johan Johnsen der, født i Skedsmo på Kongsrud i 1829 som yngst i en søskenflokk på ni barn. Han var sønn av John Johnsen som var husmann der, som før hadde bodd på Kopperud.


Da John sluttet som husmann på Kongsrud i 1860 ble de hus han hadde der flyttet til Finnbråten, fordi sønnen Johan bodde der. Johan Johnsen var gift med Anne Andersdatter og fikk syv barn. Johan var den siste husmann som bodde på Finnbråten. Han døde i 1907.


Hans sønn Lauritz Johansen drev rundt som tømmermann. Hans største interesse var å skrive vers. Han har således skrevet om sitt hjem i skogskroken. Et sted sier han: O, du sollyste strede, solbedekte fjell og li, hvor jeg i min barndom kvede, det i mitt liv vil minne bli.


Johan Johnsen Finnbråten var en særs dyktig tømmermann. Det ble ofte lang arbeidsdag. Han gikk helt til Christiania (som Oslo het den gang) hvor han tømret. På vinterstid tok han avsted tidlig mandag morgen innover til byen. Han brukte truger fram til Asak og derfra var det å gå landevegen. Så var det å arbeide hardt hele uka til lørdagskvelden kom. Da bar det hjemover igjen den samme vegen til Finnbråten hvor kone og barn ventet ham. Og da var det glede i stua på Finnbråten. Slitet fra tømra og etter den lange, dårlige vegen var glemt. Det var helg.


Finnbåten er nå øde. Den gamle hustomta der Lauritz lekte og rimet sine første vers, er nå grodd til med lauvskog. Jorden har blitt drevet av Torgenruds eier, men ligger nå i Kongsrudtjern naturreservat.

Kommenter innlegget

Bli den første til å kommentere

Anmeld innlegget

Vurdering
Last opp fotografier
Ingen anmeldelse enda. Bli den første til å anmelde

Flere poster i samme kategori

Populære poster

Hærfangkjerka

Hærfangkjerka

Skriv en anmeldelse
Hærfangkjerka ligger på åsen Hærfangen ved myra Slorene.
Les mer
Farshatten

Farshatten

Skriv en anmeldelse
Farshatten er et populært turmål i Skogsbygda.
Les mer
Rudskulen

Rudskulen

Skriv en anmeldelse
Rudskulen ligger i et skogområde som er både bratt og vilt.
Les mer
Finnbråten

Finnbråten

Skriv en anmeldelse
Siste husmann som bodde på Finnbråten, døde i 1907.
Les mer
Torvmåsan

Torvmåsan

Skriv en anmeldelse
Torvmåsan ligger i Faldalen i Fet og hadde opprinnelig to torvhus.
Les mer
Breimåsan

Breimåsan

Skriv en anmeldelse
Breimåsan er den største myra i Skogsbygda.
Les mer